Vizuálny štýl

Jednotný vizuálny štýl patrí k základným stavebným prvkom marketingovej komunikácie firmy. Výrazne prispieva k zviditeľneniu a identifikácii spoločnosti.

Cieľ korporátneho dizajnu

Kvalitne spracovaný vizuálny štýl prispieva k získaniu konkurenčnej výhody na trhu tým, že sa podieľa na tvorbe originálného a seriózného imidžu firmy. Zmeny trhového prostredia a tlak konkurencie firmu núti dynamicky sa rozvíjať. Vhodný zvolený korporátny dizajn dokáže výrazne posunúť spoločnosť a cieľovo zapôsobiť na vybrané skupiny zákazníkov.

 #korporátny dizajn #logo #návrh loga Prešov #logotyp #imidž firmy #dizajn #korporátny dizajn #návrh #grafický návrh #symbol firmy #branding #corporate identity #kreatívna grafika #vizuál #logomanuál #dizajnmanuál

 

 

Logo ako základný prvok vizuálnej komunikácie

Logo ako grafický symbol firmy by mal spĺňať základné kritéria: Originalita, rozpoznateľnosť, čitateľnosť, nápaditosť, zapamätateľnosť… 

Profesionalita

Súčasťou našej ponuky je okrem grafického spracovania vizuálného štýlu aj „zhmotnenie“ jednotlivých prvkov do konkrétnych produktov. Napr. vizitky, hl. papiere, upomienkové predmety, outdoorová aj indoorová reklama, polep firemných vozidiel, 3D logo na fasádu…

Naša ponuka

Vypracujeme Vám logo Vašej spoločnosti na profesionálnej úrovni. Nevyhnutnou súčasťou je aj základný logomanuál prípadne dizajnmanuál firmy. 

Jednotný vizuálny štýl

Súčasťou korporátnej identity spoločnosti je vizuálny štýl ako jej najviditeľnejšia časť. Cieľom vizuálneho štýlu je prezentovať firmu navonok ale aj do vnútra . Hlavnými nástrojmi tvorby jednotného štýlu sú značka (logo), typografia, farebnosť…

Korporátny dizajn

{

Korporátny dizajn je súbor jednotlivých prvkov vizuálnej prezentácie subjektu (napríklad podniku, neziskovej organizácie, regiónu, podujatia). Prostredníctvom špecifík charakteristických pre daný subjekt umožňuje odlíšiť ho od konkurencie a/alebo podieľať sa významnou mierou na budovaní jeho imidžu. Spolu s korporátnou komunikáciou (corporate communication), korporátnou kultúrou (corporate culture) a produktom je súčasťou korporátnej identity (corporate identity).

Wikipédia

Napíšte nám

Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek požiadavkou z našej oblasti. Pre nás neexistujú tzv. „malé zákazky“.

7 + 9 =

Adresa

Budovateľská 55, 08001 Prešov

Telefón

(+421) 907 631 942